Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2010-2012

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2010-2012. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu...

Międzyszkolne Centrum Sportowe – budowa hali sportowej

Numer ogłoszenia UZP: 38267 - 2009; data zamieszczenia: 16.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011

Lwówek Śląski: Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011. Numer ogłoszenia: 365755 - 2008; data zamieszczenia: 15.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

UWAGA! Modyfikacja SIWZ obsługa bankowa

Lwówek Śląski, 04-12-2008r. IN - 341/OB –63/08

Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych Numer ogłoszenia w BZP: 247934 - 2008; data zamieszczenia: 19.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

 Lwówek Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 247170 - 2008; data zami

Remont drogi dz. nr 94/3 i 94/2 o dł. 79 mb. w miejscowości Skorzynice

Numer ogłoszenia: 245511 - 2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888,...

sprostowanie ogłoszenia o przetargu :na " Remont świetlicy w Rakowicach Wielkich "

Sprostowanie Numer: 188155 - 2008; data zamieszczenia: 12.08.2008 Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, tel. 075 6477888, fax. 075 6477889 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 187476/2008 W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o...

Modyfikacja SIWZ obsługa bankowa

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia