Studium (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Studium zostało przyjęte uchwałą Nr XXIII/225/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 sierpnia 2012 roku.