Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zajęcia otwarte pt „Co wiemy o alkoholu?”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lwówku Śląskim we współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień w Lwówku Śląskim 11.06.2014 przeprowadziła profilaktyczne zajęcia otwarte pt „Co wiemy o alkoholu?” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno –...

Realizacja zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014

1. Realizacja zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014. – rozpropagowanie czasopism, ulotek, broszur, gadżetów służących profilaktyki w dniu 12 kwietnia 2014 r. podczas Kiermaszu Wielkanocnego. 2. Współpraca z placówkami oświatowymi z zakresu realizacji programów profilaktycznych...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz. U. 07.176.1238 ze zm.). W skład Komisji weszły osoby odpowiednio przeszkolone, reprezentujące różne zawody i specjalności...