Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Ochrona osób i mienia na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych."

Lwówek Śląski 27.06.2016r.

IN.7011.33.44.2016.SO.OCH                                                                                                                                                                                                 

Dotyczy: złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Ochrona osób i mienia na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez Supervision Bargiel i Wspólnik sp.j., ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica z ceną brutto 61 118,40 zł.

UZASADNIENIE

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w zapytaniu.

 W niniejszym postępowaniu złożono 7 niżej wymienionych ofert .

l.p.

Wykonawca

Wartość oferty zł

1

Supervisin Bargiel i Wspólnik sp.j.
ul. Bratnia 7
56-400 Oleśnica

61 118,40

2

Zakład Usługowo-Budowlany WiW-BUD Andrzej Waszak
ul. Płk. Karola Myrka 6
59-220 Legnica

95 733,36

3

Ochrona Mienia i osób PATROL Jarosław Buczyński
Długosza 15
57-100 Strzelin

83 226,10

4

Przedsiębiorstwo Usługowe "Jarexs" sp. z o.o.
ul. Okólna 1A
59-220 Legnica

110 212,95

5

Omega Ochrona sp. z o.o
ul. Zamoyskiego 45A/10
03-801 Warszawa

75 736,51

Poprawiono oczywistą omyłkę  na 94 670,70

6

Combat Security Grzegorz Markowski
os. Wojska Polskiego 5/2/12
57-402 Nowa Ruda

107 010,00

7

Przedsiębiorstwo Handlowe-Usługowe KAMAR sp. z o.o.
ul. Grabarska 3
59-500 Złotoryja

102 489,75

                                                                                                                       Z-ca Burmistrza

                                                                                                               Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                                     /-/ Lesław Krokosz


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2016 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 648
27 czerwca 2016 15:06 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)