Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

 

Dotyczy: zadania pn.:Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez firmę EN PROJECT Andżelika Choczaj, ul. Parkowa 5, 55-220 Jelcz - Laskowice z ceną brutto 33.800.,00 zł.

 UZASADNIENIE

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w zapytaniu.

 

W niniejszym postępowaniu złożono 14 ofert zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.


Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lesław Krokosz

 



Załącznik nr 1

L.p.

Wykonawca

Cena Brutto
Część I

Cena Brutto
Część II

Cena Brutto
Część III

Cena brutto

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium doświadczenie

Łączna ilość punktów

1

Centrum Doradztwa Energetycznego sp. z o.o.
ul. Krakowska 11
43-190 Mikołów

27 450,00

8 000,00

14 000,00

49 450,00

58,10

15,00

73,10

2

Energorkspert sp. z o.o.
ul. Karłowicza 11a
40-145 Katowice

61 500,00

18 450,00

12 300,00

92 250,00

31,14

15,00

46,14

3

FOKUS 2
ul. Sudecka 8j/2
41-608 Świętochłowice

41 205,00

7 380,00

1 845,00

50 430,00

56,97

5,00

61,97

4

Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS
Szymańczyk i Węciewski sp. j.
ul. Dekoracyjna 3
65-155 Zielona Góra

22 140,00
12 669,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

615,00

738,00

36 285,00
14 022,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

Oferta została odrzucona gdyż wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek

5

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR
ul. Karpacka 12
44-100 Gliwice

13 000,00
12 500,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

3 350,00

5 350,00

21 700,00
21 200,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

Oferta została odrzucona gdyż wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek

6

Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska
ul. Nowy Świat 10A/15
60-583 Poznań

36 000,00
35 900,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

8 500,00

10 300,00

54 800,00
54 800,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

52,43

15,00

67,43

7

Consus Carbon Engineering sp. z o.o.
ul. Wasilewskiego 20/1
30-305 Kraków

39 255,45
38 640,45
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

12 792,00

12 792,00

64 839,45
64 224,45
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

44,73

15,00

59,73

8

Ekolog sp. z o.o.
Ul. Świętowidzka 6/4
61-058 Poznań

76 260,00
75 645,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

14 760,00

30 750,00

121 770,00
121 155,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

23,71

5,00

28,71

9

EN PROJECT Andżelika Choczaj
ul. Parkowa 5
55-220 Jelcz - Laskowice

15 800,00

8 000,00

10 000,00

33 800,00

85,00

5,00

90,00

10

ATMOTERM S.A.
ul. Łangowskiego 4
45-031 Opole

33 958,30

5 473,50

6 568,20

46 000,00

62,46

15,00

77,46

11

"EU-COMSULT" sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk

19 680,00
11 070,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

3 690,00

3 690,00

39 360,00
18 450,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

Oferta została odrzucona gdyż zawierała rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

12

FPP Enviro sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa

22 447,50

50 049,00

20 393,40

63 394,20
62 889,90
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

45,68

10,00

55,68

13

Pomorska Grupa Konsultingowa s.a.
ul. Gdańska 76
85-021 Bydgoszcz

36 900,00
35 670,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

8 610,00

15 990,00

61 500,00
60 270,00
(dokonano poprawy oczywistej omyłki)

47,67

15,00

62,67

14

RSTAT Rafał Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik
BIOSTAT sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

23 500,00

5 500,00

7 000,00

36 000,00

79,81

0,00

79,81

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2015 16:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 949
14 grudnia 2015 16:01 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)