Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek”

 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. poz. 907 z 2013r. ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

 

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ

Złożoną przez Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD sp. z o.o., ul. Lubańska 42, 59-730 Nowogrodziec ceną brutto 595.055,55 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć 55/100 zł)

 

UZASADNIENIE

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

ODRZUCONO OFERTĘ

W niniejszym postępowaniu odrzucono niżej wymienione oferty:

  • na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy ofertę złożoną przez Korto sp. z o.o., Wilczy Las 9, 59-720 Warta Bolesławiecka
  • na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy ofertę złożoną przez WODROL Teodor Świątecki, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
  • na mocy art. 24 ust 2 pkt. 3 i ust 4 w związku z art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ BIS sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 27C, 59-230 Prochowice
  • na mocy art. 24 ust 2 pkt. 3 i ust 4 w związku z art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy ofertę złożoną przez WYSOCZAŃSKI Jan Wysoczański, ul. Kamiennogórska 15A, 58-570 Jelenia Góra,


Z POSTĘPOWANIA WYKLUCZONO

  • na mocy art. 24 ust 2 pkt. 3 i ust 4 w związku z art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy wykluczono Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ BIS sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 27C, 59-230 Prochowice
  • na mocy art. 24 ust 2 pkt. 3 i ust 4 w związku z art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy wykluczono WYSOCZAŃSKI Jan Wysoczański, ul. Kamiennogórska 15A, 58-570 Jelenia Góra

 

 

W postępowaniu została złożono trzy oferty, które uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

adres

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium gwarancja

Łączna ilość punktów

1

Korto sp. z o.o.

Wilczy Las 9
59-720 Warta Bolesławiecka

Oferta odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy

2

WODROL Teodor Świątecki

ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów

Oferta odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SITKOWSKI" Piotr Sitkowski

ul. Chojnowska 96B/3
59-220 Legnica

42,34

6,00

48,34

4

WYSOCZAŃSKI Jan Wysoczański

ul. Kamiennogórska 15A
58-570 Jelenia Góra

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona na mocy art. 24 ust 2 pkt. 3 i ust 4 w związku z art. 89 ust 1 pkt 5 Ustawy

5

INSAN DEVELOPER sp. z o.o.

ul. Wł. Łokietka 3
59-300 Lubin

72,70

6,00

78,70

6

ELTOR sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Torowa 19
59-800 Lubań

43,87

5,00

48,87

7

JADAR s.c. Jarosław Niedzielski, Adam Balicki

Wojcieszyce 6a
58-560 Jelenia Góra

52,76

5,00

57,76

8

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD sp. z o.o.

ul. Podwale 12a
59-900 Zgorzelec

32,41

10,00

42,41

9

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe "COM-D" sp.z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Rolne "Sady Dolne" sp.z o.o.

ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor

 

Sady Dolne 16
59-420 Bolków

70,08

6,00

76,08

10

Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ BIS sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 27C
59-230 Prochowice

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona na mocy art. 24 ust 2 pkt. 3 i ust 4 w związku z art. 89 ust 1 pkt 5 Ustawy

11

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD sp. z o.o.

ul. Lubańska 42
59-730 Nowogrodziec

95,00

5,00

100,00

12

Hydro-Instal Grzegorz Jawisińczak

Przedsiębiorstwo Budownictwa Gorniczego o Energetycznego EGBUD sp. z o.o.

ul. Górska 7
59-921 Sieniawka

 

ul. Mł. Energetyków 3
59-916 Bogatynia

47,29

10,00

57,29

13

"ROBKOM" sp. z o.o.

ul. Poznańska 29H
59-220 Legnica

75,03

6,00

81,03

14

Przedsiębiorstwo budownictwa Specjalistycznego i Melioracji sp. z o.o.

ul. Jaworzyńska 254
59-220 Legnica

72,10

5,00

77,10

Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Mariola Szczęsna

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2015 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 914
30 listopada 2015 12:59 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)