Zamówienia publiczne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Świadczenie usług zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81142-2016 z dnia 2016-04-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu: 1.1. Cmentarzem Komunalnym położonym przy Alei Wojska Polskiego 19 w Lwówku Śląskim - teren cmentarza dz. nr 447...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019"

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019 Numer ogłoszenia: 105962 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "PAKIET I - Przebudowa drogi dz. nr 250 o dł. ok. 115 m w miejscowości Górczyca PAKIET II - Przebudowa drogi dz. nr 990/2 o dł. ok. 95 m w miejscowości Chmielno PAKIET III - Przebudowa drogi dz. nr 422 o dł. ok. 35 m w miejscowości Dłużec"

Lwówek Śląski: PAKIET I - Przebudowa drogi dz. nr 250 o dł. ok. 115 m w miejscowości Górczyca PAKIET II - Przebudowa drogi dz. nr 990/2 o dł. ok. 95 m w miejscowości Chmielno PAKIET III - Przebudowa drogi dz. nr 422 o dł. ok. 35 m w miejscowości Dłużec Numer ogłoszenia: 105538 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016 OGŁOSZENIE...