Zamówienia publiczne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych."

Lwówek Śląski, dnia 05.07.2016 r. IN.271.31.48.2016.BPG Dotyczy: przetargu pn.: &bd

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+280"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+280. Numer ogłoszenia: 106387 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...