Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Ochrona osób i mienia na terenie Międzyszkolnego Centrum Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w latach 2014-2017"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 187823-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia j

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realzację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kasztanowej w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 326504 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Program szczepień przeciw grypie na lata 2014-2017 mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski".

W załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Program szczepień przeciw grypie na lata 2014-2017 mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: Pakiet I - Remont drogi dz. nr 229 o dł. 963 m w miejscowości Skała, Pakiet II - Remont drogi dz. nr 137, 150 o dł. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie, Pakiet III -Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2527D w miejscowości Skała

Lwówek Śląski: Pakiet I - Remont drogi dz. nr 229 o dł. 963 m w miejscowości Skała Pakiet II - Remont drogi dz. nr 137, 150 o dł. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie Pakiet III -Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2527D w miejscowości Skała Numer ogłoszenia: 313370 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014 OGŁOSZENIE...

Zaproszenie do złożenia ofert w konkursie na realizację zadania pn.: "Program szczepień przeciw grypie na lata 2014-2017 mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

W załączeniu treść zaproszenia do złożenia ofert w konkursie na realizację zadania pn.: "Program szczepień przeciw grypie na lata 2014-2017 mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski".