Zamówienia publiczne (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Unieważnienie zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236”

Lwówek Śląski, dnia 09.03.2017 r. IN.271.2.RPDS.2017 Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236” Zamawiający informuje, że postępowanie na realizację zadania pn.: „Op

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne

Lwówek Śl. 24.02.2017 r. Znak sprawy: SM.271.2.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śl. Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lw&

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne

Lwówek Śl. 15.02.2017 r. Znak sprawy:SM.271.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śl. Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lw&o

Plan zamówien publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017