Zamówienia publiczne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "PAKIET I - Przebudowa drogi dz. nr 239, 242 o dł. ok. 165 m w miejscowości Płóczki Górne, Pakiet II - Przebudowa drogi dz. nr 214 o dł. ok. 99 m w miejscowości Rakowice Wielkie"

Lwówek Śląski: PAKIET I - Przebudowa drogi dz. nr 239, 242 o dł. ok. 165 m w miejscowości Płóczki Górne Pakiet II - Przebudowa drogi dz. nr 214 o dł. ok. 99 m w miejscowości Rakowice Wielkie Numer ogłoszenia: 246952 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski: Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 229152 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz Numer ogłoszenia: 201578 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400. Numer ogłoszenia: 228746 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400”

IN.271.34.122.2015.PUM Lwówek Śląski dnia 26.08.2015r. Ogłoszenie o wyniku postępowania