Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 61980-2015 z dnia 2015-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowy

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w kotliskach na mieszkania socjalne". Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i

Ogłoszenie o zamówieniu: "Przygotowywanie i podawanie posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

10/04/2015 S70 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice, Pakiet II -Przebudowa drogi dz. nr 66, 68 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz"

Lwówek Śląski: Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice Pakiet II -Przebudowa drogi dz. nr 66, 68 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz Numer ogłoszenia: 78612 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "„Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017”.

INGK.271.4.5.2015.BUD Lwówek Śląski dnia 02.04.2015 r. Dotyczy: przetargu pn. „Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017”. &nbs

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Ślaskim w okresie od dnia 01.04.2015r. do 31.03.2016r."

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprzejmie informuje, iż w ramach postępowania j.w. wpłynęła jedna oferta złożona przez: 1. Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. - z ceną oferty brutto: 55.901,64 zł. W dniu 18.03.2015r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek...