Zamówienia publiczne (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie "Przebudowa drogi dz. nr 274dr w miejscowości Radłówka"

Uwaga:Zamawiajacy przedłuża termin składania ofert do dnia 07.06.2017r. godz. 11.45. Ogłoszenie nr 511133-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 274dr w miejscowości Radłówka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka" "

Ogłoszenie nr 81859 - 2017 z dnia 2017-05-11 r. Lwówek Śląski: Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 44, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Oczyszczenie dna i umocnienie brzegów stawów w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów budowlanych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2017-2018

Początek formularza Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka"

Ogłoszenie nr 59772 - 2017 z dnia 2017-04-05 r. Lwówek Śląski: Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...