Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 151741-2015 z dnia 2015-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gmi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski: Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski. Numer ogłoszenia: 315350 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 152, 155 o dł. ok. 216 m w miejsowości Włodzice Wielkie"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 152, 155 o dł. ok. 216 m w miejscowości Włodzice Wielkie Numer ogłoszenia: 308076 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski".

Lwówek Śląski: Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski. Numer ogłoszenia: 302156 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Dębowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+710"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Dębowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+710 Numer ogłoszenia: 293006 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...