Zamówienia publiczne (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim"

Ogłoszenie nr 562741-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. Gmina Lwówek Śląski: Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń parteru lewego skrzydła budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II 35

Ogłoszenie nr 555841-N-2017 z dnia 2017-07-21 r. Gmina Lwówek Śląski: Remont pomieszczeń parteru lewego skrzydła budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II 35 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną "Przebudowa ul. Nowy Świat w Lwówku Śląskim".

Ogłoszenie nr 555308-N-2017 z dnia 2017-07-20 r. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa ul. Nowy Świat w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie "Przebudowa ul. Spokojnej w Lwówku Śląskim"

Uwaga omyłka pisarska: 1. Na stronie 27 SIWZ część III istotne postanowienia umowy w rozdziale II Wynagrodzenie w par 4 w pkt 1 po słowach "formę ryczałtu" powinien być pkt 2 zaczynający sie od słów: "Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie...". Kolejność dalszych punktów ulega zmianie: 2 staje się 3 , 3 staje się 4 itd. 2....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - II postępowanie

Ogłoszenie nr 539233-N-2017 z dnia 2017-06-26 r. Gmina Lwówek Śląski: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - II postępowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zadanie "Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 30.06.2020r.”

Ogłoszenie nr 520121-N-2017 z dnia 2017-05-29 r. Gmina Lwówek Śląski: Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 30.06.2020r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty...