Zamówienia publiczne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotyczy: zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim” - wybór oferty

Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez firmę „OLEX” Firma budowlano-Inżynieryjna Aleksander Lorych, ul. Strzelecka 6, 58-580 Jelenia Góra z ceną brutto 44.895,00 zł. UZASADNIENIE Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie...

Dotyczy: zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim” – II postępowanie - wybór oferty

Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez firmę Biuro Projektów i Nadzoru budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak, ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra z ceną brutto 34.440,00 zł. UZASADNIENIE Wykonawca nie podlega wykluczeniu...