Zamówienia publiczne (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na usługi: Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski - 2 części

Ogłoszenie nr 588403-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Gmina Lwówek Śląski: Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie "Przebudowa dróg w miejscowościach Niwnice, Płóczki Górne, Radłówka". Zadanie podzielone na 3 cześci.

Uwaga: Zmiana zakresu zamówienia I części obejmującej przebudowę drogi dz. nr 47/4 dr w miejscowości Niwnice. Wyjaśnienie: Zamawiajacy postanowił zmienić nawierzchnię drogi, która ma być wykonana z betonowej kostki brukowej - starobruk. Szczegóły zostały opisana w zmianie SIWZ i w załączonej - poprawionej dokumentacji...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2017 -2020"

Ogłoszenie nr 584071-N-2017 z dnia 2017-09-06 r. Gmina Lwówek Śląski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2017 -2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim"

Ogłoszenie nr 578532-N-2017 z dnia 2017-08-30 r. Gmina Lwówek Śląski: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń parteru lewego skrzydła budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II 35 - II przetarg

Ogłoszenie nr 565871-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. Gmina Lwówek Śląski: Remont pomieszczeń parteru lewego skrzydła budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II 35 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...