Zamówienia publiczne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa i remont pomieszczeń Przychodni Lekarza POZ w Zbylutowie 43 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 323100 - 2016 z dnia 2016-10-13 r. Lwówek Śląski: Przebudowa i remont pomieszczeń Przychodni Lekarza POZ w Zbylutowie 43 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze ś...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne"

Ogłoszenie nr 319717 - 2016 z dnia 2016-10-07 r. Lwówek Śląski: Przebudowa drogi z. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa ulicy Stromej i Łąkowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150"

Ogłoszenie nr 318526 - 2016 z dnia 2016-10-05 r. Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Stromej i Łąkowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Ogłoszenie o wynikach postępowania na realizację zadania pn. „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim”

Dotyczy: zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim” Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez firmę Pracownia Projektowa Format, arch. Hanna Cichoń z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza...