Zamówienia publiczne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 152, 155 o dł. ok. 216 m w miejsowości Włodzice Wielkie"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 152, 155 o dł. ok. 216 m w miejscowości Włodzice Wielkie Numer ogłoszenia: 308076 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski".

Lwówek Śląski: Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski. Numer ogłoszenia: 302156 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Dębowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+710"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Dębowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+710 Numer ogłoszenia: 293006 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne