Zamówienia publiczne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019."

Lwówek Śląski dnia 21.01.2016 r. IN.271.58.7.2016.WN Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Ślą

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Świadczenie usług zarządu Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zarządu Cmentarzem...