Zamówienia publiczne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim” &nbs

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim w terminie od 01.04.2015r. do 31.03.2016r.”

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701- 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą:„Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim w terminie od 01.04.2015r. do 31.03.2016r.” Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie terenów zielonych i prace związane z utrzymaniem, ścieżki pieszo- rowerowej i alejek parkowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2015 - 2018

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Utrzymanie terenów zielonych i prac

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. : " Świadczenie usług opiekuńczych na potrzeby podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 3261-2015 z dnia 2015-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, spec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Świadczenie usług opiekuńczych na potrzeby podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_pu