Zamówienia publiczne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne"

Ogłoszenie nr 357727 - 2016 z dnia 2016-12-02 r. Lwówek Śląski: Przebudowa drogi z. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne - II postępowanie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Piekarskiej w Lwówku Śląśkim od km 0+000 do km 0+120"

Ogłoszenie nr 355257 - 2016 z dnia 2016-11-30 r. Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Piekarskiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+120 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Morcinka, Szpitalnej, Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej

Początek formularza Ogłoszenie nr 348845 - 2016 z dnia 2016-11-22 r. Lwówek Śląski: Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Morcinka, Szpitalnej, Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej,

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Stromej i Łąkowej w Lwówku Śląśkim od km 0+000 do km 0+150"

Ogłoszenie nr 335070 - 2016 z dnia 2016-11-03 r. Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Stromej i Łąkowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi z. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne - II postępowanie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733 Ogłoszenie nr 329635 - 2016 z