Zamówienia publiczne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019."

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019 Numer ogłoszenia: 358766 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Świadczenie usług zarządu Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim".

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889 , strona internetowa www.lwowekslaski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Świadczenie usług zarządu Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim".

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889 , strona internetowa www.lwowekslaski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 158891-2015 z dnia 2015-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gradówek, gmina Lwówek

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Dotyczy: zadania pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez firmę EN PROJECT Andżelika Choczaj, ul. Parkowa 5, 55-220 Jelcz - Laskowice z ceną brutto 33.800.,00 zł. UZASADNIENIE...

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016 - 2020"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 151741-2015 z dnia 2015-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gmi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski: Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski. Numer ogłoszenia: 315350 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...