Zamówienia publiczne (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 255133-2014 z dnia 2014-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 361962-2014 z dnia 2014-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest /Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne/ poprzez remont świetlicy wiejskiej obejmujący roboty dachowe w zakresie: wymiany pokrycia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Ogłoszenie o wyniku postępowania: „Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice"

Lwówek Śląski: Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice. Numer ogłoszenia: 371804 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lwówek Śląśki"

INGK.271.203.108.2014.ZUD Lwówek Śląski dnia 30.10.2014r. Dotyczy: przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lwówek Śląski – pakiet I, II i III” &

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów"

Lwówek Śląski: Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów Numer ogłoszenia: 360558 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...