Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane "Remont dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta przy Alei Wojska Polskiego 25 w Lwówku Śląskim"

Numer ogłoszenia UZP: 150047 - 2008; data zamieszczenia: 04.07.2008 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 107005 - 2008. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Remont drogi nr 217, 232 o dł. 505 mb. w miejscowości Bielanka

Numer ogłoszenia: 149508 - 2008; data zamieszczenia: 03.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Remont ulicy Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim o dł. 192 mb.

Numer ogłoszenia: 146868 - 2008; data zamieszczenia: 02.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

UWAGA!!! ZMIANA SIWZ na "Wykonanie boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w ramach budowy kompleksu boisk Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim"

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje o modyfikacji treści specyfikacji istotnyc

U W A G A !!! ZMIANA W SIWZ OBSŁUGA BANKOWA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na zadanie pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych. Zmianie...

Wykonanie boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w ramach budowy kompleksu boisk Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim - działka ewidencyjna nr 110/7 obręb nr 0001 Lwówek Śląski

Numer ogłoszenia UZP: 140513 - 2008; data zamieszczenia: 25.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Woj