Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK w Lwówku Śląskim

Polska-Lwówek Śląski: Usługi gospodarki odpadami 2013/S 244-424961 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Remont pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych na terenie miasta Lwówek Śląski"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 200735-2013 z dnia 2013-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, remontu schodów zewnętrznych w budynku...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Świadczenia usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Świadczenia usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 507852 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....