Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski" - część I: ubezpieczenia komunikacyjne

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 250925-2012 z dnia 2012-11-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i o

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Ubezpieczenie odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski - ubezpieczenie NNW członków OSP"

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jw. oferta firmy UNIQA Tpwarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komorskiej 29/33 uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą. Jednocześnie informujemy, iż w...

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2013-2015"

Lwówek Śląski, dnia 24.12.2012 r. IN.271.114.184.2012.WN2013-2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług w zakresie sporząd

zamówienia publicznego pn.Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim”.

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, że w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm., zwanej dalej pzp), postępowanie przetargowe „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Unieważnienie postępowania pn.: „Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski 18.12.2012r. IN.270.121.181.2012.PD Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski” Zamawiający informuje, że w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim”

IN.270.117.180.2012.ZC Lwówek Śląski dnia 14.12.2012r. Dotyczy: przetargu pn. „Świadczenie usług zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego j.w. oferta P. Jerzy...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2013-2015"

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2013-2015 Numer ogłoszenia: 509914 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski - ubezpieczenie następstw NNW członków OSP

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi