Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług w zakresie dostawy paliw silnikowych na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez okres 12 miesięcy

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie dostawy paliw silnikowych na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 442620 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Dostawa samochodu osobowego do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą i 1 osobą niepełnosprawną na wózku inwalidzkim dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Dostawa samochodu osobowego do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą i 1 osobą niepełnosprawną na wózku inwalidzkim dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Numer ogłoszenia: 440198 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

"Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2012-2015"

Lwówek Śląski: Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2012 - 2015 Numer ogłoszenia: 439818 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel....

Ogłoszenie o wyborze oferty zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lwówek Śląski”

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zadnia pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lwówek Śląski”

Drugi przetarg na zadanie pn.: „Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Unieważnia postępowanie o udzielenia publicznego pn.: „Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski 2011-12-20 IN.271.56. 134.2011.PMGOPS Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Na podstawie art. 93...

Unieważnienie postępowania na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż sprzętu RTV”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia jw. zostało unieważnione gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie niniejszego zamówienia. &nbs

Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 416224 - 2011;

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania na gaz propan świetlicy wiejskiej we Włodzicach Wielkich promiennikami gazowymi lub nagrzewnicami gazowymiwraz z destryfikatorami powietrza"

Lwówek Śląski, dnia 05.15.2011 rok IN.271/57/OŚWW/2011 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania na gaz propan świetlicy wiejskiej we Włodzicach Wielkich promiennikami gazowymi lub nagrzewnicami gazowymi wraz z destryfikatorami powietrza.