Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 354583-2010 z dnia 2010-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski kredytu złotowego, długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: /Budowa świetlicy wiejskiej w Kotliskach/ które...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ”Świadczenie obsługi księgowej Szkoły Podstawowej w Zbylutowie"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346287-2010 z dnia 2010-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski 1. Prowadzenie pełnej księgowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. sporządzanie sprawozdań GUS, deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami o podatkach. 2. Prowadzeniu pełnej dokumentacji...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego j.w. została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała 100 punktów oferta: PKO BANK POLSKI Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu Centrum Korporacyjne w Bolesławcu ul. Mickiewicza 6a 59-700 Bolesławiec ...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie dostawy paliwa na potrzeby Oświatowego Zakładu Budżetowego przez okres 24 miesięcy”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego j.w. została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała 100 punktów oferta nr 1: WATIS Sp. z o. o. ul. Wyszyńskiego 3 62-420 Strzałkowo W niniejszym postępowaniu oferty złożyli: Oferta nr 2 - 95,41...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: ”Świadczenie obsługi księgowej Szkoły Podstawowej w Zbylutowie"

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego j.w. została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała 100 punktów oferta: Biuro Rachunkowo Księgowe Grażyna Kaziów Aleja Wojska Polskiego 4B 59 – 600 Lwówek Śląski W niniejszym...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334583-2010 z dnia 2010-11-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski kredytu złotowego, długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: /Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużec...

Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 354583 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: ”Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

IN-341/KD/2-141/10 Lwówek Śląski dnia 09.12.2010r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

Świadczenie usług w zakresie dostawy paliwa na potrzeby Oświatowego Zakładu Budżetowego przez okres 24 miesięcy

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie dostawy paliwa na potrzeby Oświatowego Zakładu Budżetowego przez okres 24 miesięcy Numer ogłoszenia: 353497 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...