Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Zgodnie z zapisem wynikającym z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011r.) zawiadamia osoby uprawnione[1] o dostępnych środkach komunikacji z Urzędem Gminy i Miasta Lwówek Śląski: Osoba uprawniona ma prawo...

UWAGA SZANOWNI MIESZKAŃCY !!! INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim informuje, iż od dnia 28 lutego 2012 roku obsługę bankową budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych prowadzi bank Powszechna Kasa Oszczędności Ba