Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznych kablowych SN i nn"

Lwówek Śląski, dnia 13 grudnia 2010 roku GPNŚ 7331-61/03/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępow

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 3 w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski, dnia 9 grudnia 2010 roku GPNŚ 7331-52/08/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 8