Gospodarka komunalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Lwówek Śląski

 W  Y  K  A  Z  nr  GPNŚ.72245/ 56 /09

 

nieruchomości    przeznaczonych   do    dzierżawy   na    terenie  miasta i gminy   Lwówek  Śląski

 

Na podstawie art. 18 ust. 9 pkt Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym  ( t. j.  Dz. U.  z  2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  i  art. 35  ustawy   z   dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami    ( Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  261,  poz. 2603    z   późn. zm. ) :

 

Przeznacza  się   do   wydzierżawienia   na   okres  do  3 lat  następujące  nieruchomości   z  zasobu   gminy   Lwówek Śl.

 

Lp

Położenie  i  nazwa               nieruchomości

 

Pow.

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Księga

Wieczysta

Nr

 

Opłaty

 

Przeznaczenie

Termin wnoszenia opłat

 

             Uwagi

 

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

 

1.

 

 

   Lwówek Śląski

        obręb 1

 

cz. dz. Nr  49

o   pow. 7680 m²

 

 

R.IIIB, R IVa, PS.III

 

-

            

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

rolne

 

30 czerwiec

 

 

2.

 

   Górczyca

 

dz.   Nr 129

o   pow. 2700 m²

 

S-PSIII, BPsIV

RIVa

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

 

        rolne

 

30

   czerwiec

 

 

3.

 

 

    Skała 

 

 Skała Nr 23

 

lokal użytkowy

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

       sklep

 

 

co

   miesiąc

 

 

4

 

 

     Rakowice

     Wielkie

 

 działka Nr 278/7

 o pow.  2432 m²

 

R.IVa,  R.V

 

-

 

    zgodnie z Kartą 

          Nauczyciela

 

rolne

 

  bezpłatny

  czynsz

 

 

 

5.     

 

 

 

 

 

 

     Niwnice

 

 cz. dz.  35/12

o pow.  400 m²

 

 BPs.IV

 

-

 

 Zgodnie z Zarządzeniem      

          Burmistrza

 

       rolne

 

30

   czerwiec

 

 

 

 

 

 

Lwówek Śląski , dnia 23 listopada 2009 r.                                               Z    up. Burmistrza

                                                                                                             Gminy i Miasta Lwówek Śląski                                

                                                                                                                               /  - /

                                                                                                               mgr inż. Ireneusz Maciejczyk

                                                                                                                     Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2009 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lesław Krokosz
Ilość wyświetleń: 795
24 listopada 2009 09:39 (Lesław Krokosz) - Utworzenie dokumentu.