Gospodarka komunalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Lwówek Śląski

 

 

                                W  Y  K  A  Z    nr  GPNŚ  - 72245/54/09

 

 

nieruchomości   przeznaczonych   do  sprzedaży    na   terenie  gminy  Lwówek  Śląski

 

  Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz       art.35  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

 

 

                 Przeznacza  się  do  zbycia  następujące  nieruchomości   z   zasobu  gminy  Lwówek Śl.  na  rzecz  najemcy.

 

 

Lp

 

Położenie  i  nazwa

 nieruchomości

 

 

Pow.

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Księga

Wieczysta

Nr

 

Cena

   nieruchomości

  zł.

 

wysokość opłat

wiecz. użytkow.

zł.

 

Termin  wnoszenia opłat

 

zasady aktualizacji  opłat

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

  1.

 

   Lwówek  Śląski 

 ul. Al.Wojska Polskiego 14/7

 

    działka nr 303

    o pow. 283 m2

     udział  11,84 % 

 

   lokal     

  mieszkalny

      nr 7  

 

 

12176

 

   

    122.068,oo

 

 

               1%

 

  31-marca każdego roku

 

    

   Dz.U.Nr  

   261/2004, 

   poz.2603

           

 

  2.

 

 

   Lwówek  Śląski 

 ul. Zamkowa 1/6

 

    działka nr 259/3

    o pow. 281 m2

     udział  13,26 %

 

   lokal     

  mieszkalny

      nr 6   

 

 

16148

 

      

    132.233,oo

 

 

              

 

 

         

 

     

 

           ’’

 

  3.

 

 

   Lwówek  Śląski 

 ul. Konopnickiej 1/2

 

    działka nr 159/8

    o pow. 344 m2

     udział  10,17 %

 

   lokal     

  mieszkalny

      nr 2    

 

 

24872

 

      

    69.681,oo

 

 

              

 

 

         

 

     

 

           ’’

 

  4.

 

 

   Lwówek  Śląski 

 ul. Przyjaciół Żołnierza 3a/2

 

    działka nr 158

    o pow. 112 m2

     udział  46,77 %

 

   lokal     

  mieszkalny

      nr 2   

 

 

27209

 

      

    80.456,oo

 

 

             -

 

 

          -

 

     

 

           _

 

 

                     Lwówek   Śląski, dnia   05.11.2009r.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2009 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lesław Krokosz
Ilość wyświetleń: 800
05 listopada 2009 13:02 (Lesław Krokosz) - Utworzenie dokumentu.