Gospodarka komunalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Lwówek Śląski

               W  Y  K  A  Z         nr    GPNŚ. 72245/ 50 /09

nieruchomości    przeznaczonych    do    dzierżawy   na    terenie   gminy   Lwówek  Śląski

 

Na podstawie art. 18 ust. 9 pkt Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym  ( t. j.  Dz. U.  z  2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  i  art. 35  ustawy   z   dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami    ( Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  261,  poz. 2603    z   późn. zm. ) :

 

Przeznacza  się   do   wydzierżawienia   na   okres  do  3 lat  następujące  nieruchomości   z  zasobu   gminy   Lwówek Śl.

 

Lp

Położenie  i  nazwa               nieruchomości

 

Pow.

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Księga

Wieczysta

Nr

 

Opłaty

 

Przeznaczenie

Termin wnoszenia opłat

 

             Uwagi

 

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

 

1.

 

 

   Lwówek Śląski

        obręb 1

 

dz. Nr  61

o   pow. 1,9767  ha

 

 

R IVa, Ps.V

 

-

            

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

rolne

 

30 czerwiec

 

 

2.

 

   Lwówek Śląski

        obręb 1

 

dz.   Nr 63 

o   pow.0,6192 ha

 

R. III b, R.IVa

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

 

        rolne

 

30

   czerwiec

 

 

3.

 

 

Lwówek Śląski

        obręb 1

 

 działka Nr 67

 o pow.3,9106 ha

 

R.IIIb, R IVa,

R.V

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

rolne

 

30

 czerwiec

 

 

4.

 

 

Lwówek Śląski

      obręb nr 1

 

 działka Nr 71

 o pow. 2,7189 ha

 

R.IVa,  R.V

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

rolne

 

30 czerwiec

 

 

 

5.

 

 

 Lwówek Śląski

  obręb 1

 

 cz. działki Nr 93

 o pow. 1,1008 ha

 

R.IVa, R.V

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

rolne

 

30 czerwiec

 

 

6.

 

 

   Lwówek Śląski

  obręb 1

 

 działka Nr 95

 o pow. 1,1422 ha

 

      R..IVa

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

rolne

 

30

czerwiec

 

 

7.

 

   Lwówek Śląski

  obręb 1

 

cz.  dz.  Nr  398/4

  o pow. 11,60 m²

 

 

B

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

garaż

 

co

    miesiąc

 

 

8.

 

 

   Lwówek Śląski

  obręb 1

 

 cz. działki Nr 150/8 pow.  11,50 m²  +

24,50 m²

 

 

             B

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

        pod

        garażem

        i garaż

 

 co

    miesiąc

 

 

 

9.

 

 

  Lwówek Śląski

          obręb 1

 

 cz. działki Nr 256/2

 o pow. 17,50 m²

 

          dr

 

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

        pod

      pawilonem

 

co

     miesiąc

 

 

 

10.

 

 

    Lwówek Śląski

  obręb  1

 

 cz. działki Nr 236

 o pow. 12,80 m²

ul.Traugutta

 

B

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

        garaż

 

co

      miesiąc

 

 

 

11.

 

 

  

   Lwówek Śląski

  obręb 1

 

cz. działka Nr 259/4

 o pow.  12 m²

 

 

           B

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

        pod

      schodami

 

co

      miesiąc

 

 

12.

 

  Lwówek Śląski

          obręb 1

 

 cz. działki Nr 491/2

 o pow. 0,15 ha

 

 

         R.IIIa

 

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

rolne

 

30

czerwiec

 

 

13.

 

   Lwówek Śląski

          obręb 1

 

 

 

 działka Nr  550

 o pow.  172 m²

 

            B

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

rolne

 

30

czerwiec

 

 

14.

 

Lwówek Śląski

  obręb 1

 

 cz. działki Nr 400

 o pow. 164 m²

 

            B

 

-

 

zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza

 

rolne

 

30

czerwiec

 

 

 

 

 

15.

 

Lwówek Śląski

obręb 1

 

 

 cz..działki Nr  222

 o pow.  8 m²

 

          dr

 

     -

 

 

zgodnie  z  Zarządzeniem

              Burmistrza

 

 pod  kioskiem „RUCH”

 

 

      co

 miesiąc

 

 

 

16.

 

 

Lwówek Śląski

        obręb 1

 

cz.działki Nr 181/4

o pow. 8 m²

 

           B

 

    -

 

 

zgodnie z Zarządzeniem

             Burmistrza

 

 Pod kioskiem

  „RUCH”

 

      co

 miesiąc

 

 

 

17.

 

 

 Lwówek Śląski

         obręb 2

 

cz. działki Nr 358

o pow. 0,030 ha

 

           B

 

     -

 

zgodnie z Zarządzeniem

              Burmistrza

             

 

      rolne

 

       30

 czerwiec

 

 

18.

 

 Lwówek Śląski

        obręb 2

 

cz.działki Nr 701/7

o pow. 0,050 ha

 

           Bp

 

     -

 

 

zgodnie z Zarządzeniem

              Burmistrza

 

      rolne   

 

 

 

       30

 czerwiec

 

 

19.

 

 Lwówek Śląski

           obręb 2

 

 działka  Nr 543

 o pow. 0,2921 ha

 

   Ł.III, Ł.IV 

 

     -

 

zgodnie z Zarządzeniem

              Burmistrza

 

      rolne

 

      30

czerwiec

 

 

 

 20.  

 

Lwówek Śląski

    obręb  2

 

cz. działki Nr  414/5

o pow.0.0300  ha

 

         Ls.IV

 

    -

 

 

zgodnie z Zarządzeniem

               Burmistrza

 

      rolne

 

30

  czerwiec

 

 

 

 

 

 

 21. 

 

Lwówek Śląski

    obręb  1

 

cz.działki Nr 74/35 pow.  1,1000

 

 

         RIVa

 

    -

 

zgodnie z  Zarządzeniem

              Burmistrza

 

     rolne

 

        30

   czerwiec

 

 

  22. 

 

Lwówek Śląski

      Obręb 4

 

cz.działki Nr 336/12

o pow.  0,0855 ha

 

 R.IIIa, B.PsIV

 

     -

 

zgodnie z Zarządzeniem

              Burmistrza

 

     rolne

 

        30

   czerwiec

 

 

 

 

  23.

 

Lwówek Śląski

    obręb 4

 

cz.dz. Nr 254/35

o pow. 390 m²

 

        B.R.IVa

 

     -

 

zgodnie z zarządzeniem

              Burmistrza

 

     rolne

 

        30

    czerwiec

 

 

 

24.

 

Lwówek Śląski

     obręb 4

 

cz. dz.  Nr 325/2

o pow. 0,4700 ha

  

      Ps.III

 

     -

 

zgodnie z Zarządzeniem

             Burmistrza

   

      rolne

 

30

  czerwiec

 

 

 

25.  

 

Lwówek Śląski

    obręb 4

 

 cz. dz. Nr 214/28

 o pow. 0,0082 ha

 

 

      R.IVa

 

-

 

zgodnie z Zarządzeniem

             Burmistrza

 

      rolne

 

30

  czerwiec

 

 

26.

 

Lwówek Śląski

    obręb 4

 

 działka Nr  214/38

 o pow.  45 m²

 

      Bp

 

     -

 

zgodnie z Zarządzeniem

             Burmistrza

 

     parking

 

co

    miesiąc

 

 

 

27.

 

Lwówek Śląski

     obręb  4

 

 cz. dz. Nr 254/45

 o  pow. 670 m2

 

B.R.IVa, R.IVa

 

-

 

zgodnie z Zarządzeniem

              Burmistrza

 

 

      rolne

 

 

       30

  czerwiec

 

 

 28.

 

Włodzice Wielkie 

 

cz.dz.Nr 281/2

o pow. 0,0200 ha

 

     B.Ps.IV

 

     -

 

zgodnie z Zarządzeniem

               Burmistrza

 

 

      rolne

 

       30

   czerwiec

 

 

29.

 

Włodzice Wielkie

 

cz.dz. 280/1

o pow. 0,6000 ha

 

R.IIIb, R.IVa, Ps.IV   

 

     -

 

 zgodnie z Zarządzeniem

               Burmistrza

 

 

      rolne

 

       30

  czerwiec

 

 

 30.

 

 Dłużec

 

działka Nr 494/2

o pow.  0,1600 ha

 

B.Ps.IV

 

     -

 

zgodnie z Zarządzeniem

               Burmistrza

 

 

      rolne

 

 

      30

 czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

Skorzynice

 

działka Nr 500/6

o pow. 0,4400 ha

 

Ps.IV

 

     -

 

 

zgodnie z Zarządzeniem

                Burmistrza

 

 

      rolne

 

 

      30

   czerwiec

 

 

 32.

 

Niwnice

 

cz.dz. Nr  35/12

o pow.0,0 500 ha

 

B.Ps.IV

 

     -

 

zgodnie z Zarządzeniem

                 Burmistrza

 

 

      rolne

 

       30

    czerwiec

 

 

33.

 

Zbylutów

 

cz.dz.604/3

o pow. 42,24 m²

 

 

lokal użytkowy

   

    -

 

zgodnie z Zrządzeniem

                 Burmistrza

 

   klubo-bar

       co

     miesiąc

 

 

 

       Wykaz sporządziła : J.Junik

 

 

 

        Lwówek Śląski, dnia  7 października 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2009 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lesław Krokosz
Ilość wyświetleń: 866
08 października 2009 14:09 (Lesław Krokosz) - Utworzenie dokumentu.