Gospodarka komunalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Lwówek Śląski

                                 W  Y  K  A  Z    nr  GPNŚ  - 72245/49/09

 

 

nieruchomości   przeznaczonych   do  sprzedaży    na   terenie  gminy  Lwówek  Śląski

 

 

                 Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t.  Dz. U.  z  2001r. Nr 142, poz. 1591  i  art.35  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U.  z  2004r. Nr 261,  poz. 2603  ze zm.).

 

 

                 Przeznacza  się  do  zbycia  następujące  nieruchomości   z   zasobu  gminy  Lwówek Śl.  na  rzecz  najemcy.

 

 

Lp

 

Położenie  i  nazwa

 nieruchomości

 

 

Pow.

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Księga

Wieczysta

Nr

 

Cena

   nieruchomości

  zł.

 

wysokość opłat

wiecz. użytkow.

zł.

 

Termin  wnoszenia opłat

 

zasady aktualizacji  opłat

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

  1.

 

 

   Lwówek  Śląski 

 ul. X-Dywizji 3/3

 

    działka nr 282/3

    o pow. 246 m2

     udział  14,59 % 

 

   lokal  mieszkalny

        nr 3 

 

 

22945

 

      

   90.258,oo

 

         _

 

        _

 

     

          _

 

  2.

 

 

   Lwówek  Śląski 

 ul. Wąska 15/3

 

    działka nr 214/36

    o pow. 152 m2

     udział  13,79 % 

 

   lokal  mieszkalny

        nr 3 

 

 

26693

 

      

   36.127,oo

 

         _

 

        _

 

      

          _

              

 

Lwówek   Śląski, dnia   30.09.2009r.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2009 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lesław Krokosz
Ilość wyświetleń: 908
01 października 2009 14:40 (Lesław Krokosz) - Utworzenie dokumentu.