Gospodarka komunalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Lwówek Śląski

 

 

                                W  Y  K  A  Z    nr  GPNŚ  - 72245/46/09

 

 

nieruchomości   przeznaczonych   do  sprzedaży    na   terenie  gminy  Lwówek  Śląski

 

 

 

                 Na podstawie  art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591        i art.35  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami   (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.).

 

 

 

                      Przeznacza  się  do  zbycia  następujące  nieruchomości   z   zasobu  gminy  Lwówek Śl.  na  poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

 

 

 

Lp

 

Położenie  i  nazwa

 nieruchomości

 

 

Pow.

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Księga

Wieczysta

Nr

 

Cena

   nieruchomości

  zł.

 

wysokość opłat

wiecz. użytkow.

zł.

 

Termin  wnoszenia opłat

 

zasady aktualizacji  opłat

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

  1.

 

 

   Lwówek  Śląski 

        ul.  Górna

 

    działka nr  481/9

     o pow. 178 m2

     udział  100 % 

 

      Działka                 

  niezabudowana 

 

 

brak

 

      

      2.387,oo

 

            

             1%

 

  31-marca każdego roku

 

     

 Dz.U.Nr 261/2004, poz.2603

 

  1.

 

 

   Lwówek  Śląski 

        ul.  Górna

 

    działka nr  481/15

     o pow. 236 m2

     udział  100 % 

 

      Działka                

  niezabudowana 

 

 

brak

 

      

      3.165,oo

 

            

             1%

 

  31-marca każdego roku

 

     

 Dz.U.Nr 261/2004, poz.2603

 

 

 

                     Lwówek   Śląski, dnia   21.09.2009r.

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2009 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lesław Krokosz
Ilość wyświetleń: 873
22 września 2009 11:47 (Lesław Krokosz) - Utworzenie dokumentu.