Gospodarka komunalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Lwówek Śląski

 

 

                                      W  Y  K  A  Z    nr  GPNŚ  - 72245/44/09

 

 

nieruchomości   przeznaczonych   do  sprzedaży    na   terenie  gminy  Lwówek  Śląski

 

 

           Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z  2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  i  art.35  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami   (Dz. U.  z  2004r. Nr 261,  poz. 2603  ze zm.).

 

 

 

                 Przeznacza  się  do  zbycia  następujące  nieruchomości   z   zasobu  gminy  Lwówek Śl.  na  rzecz  najemcy.

 

 

 

 

Lp

 

Położenie  i  nazwa

 nieruchomości

 

 

Pow.

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Księga

Wieczysta

Nr

 

Cena

   nieruchomości

  zł.

 

wysokość opłat

wiecz. użytkow.

zł.

 

Termin  wnoszenia opłat

 

zasady aktualizacji  opłat

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

  1.

 

 

  

          Niwnice 

 

 

    działka nr 67/39

    o pow. 340 m2

     udział  15,64 % 

 

   lokal     

  mieszkalny

      nr 9  

 

 

19266

 

      

    69.103,oo

 

 

               1%

 

  31-marca każdego roku

 

    

   Dz.U.Nr  

   261/2004, 

   poz.2603

           

 

 

 

 

                Lwówek   Śląski, dnia   15.09.2009r.

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2009 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lesław Krokosz
Ilość wyświetleń: 879
15 września 2009 13:04 (Lesław Krokosz) - Utworzenie dokumentu.