Gospodarka komunalna (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki – reguluje Uchwała nr XI/69/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 czerwca 2003 r.

SPRAWY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W MIEŚCIE

1. sprawy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski – reguluje Uchwała Nr LI/426/02 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 czerwca 2002 r. 2. ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz stawek w przypadku zastępczego usuwania i unieszkodliwiania odpadów...