Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych obowiąujący od 2012 roku

Nowy wzór deklaracji na podatek od środkó transportowych dt-1 wraz z załącznikiem obowiązujący od 2012 roku

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2013 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2013 rok dla: - gruntów gospodarstw rol

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W załączeniu nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Informacja w sprawie zmiany terminu składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego

W załączeniu informacja w sprawie zmiany terminu składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje że w roku 2011 w podatku rolnym i leśnym obowiązują stawki ustalone na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. dla podatku rolnego ogłoszone w M.P Nr 76, poz. 960,komunikat z dnia 19 października 2010 roku oraz podatku leśnego ogłoszone w M.P Nr...