Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatki i opłaty lokalne w roku 2017, stawki - podatek od nieruchomości,środków transportowych, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące w roku 2017.

Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2016

Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2016

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2016 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2016 rok dla:

Podatki i opłaty lokalne w roku 2016 - podatek od nieruchomości,środków transportowych, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące w roku 2016

Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnym i leśnym na 2016 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) oraz ustawie...

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia zapłaty zaległości, terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zaległości lub zapłaty podatku z tytu

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2015 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2015 rok dla: - gruntów gospodarstw rol

Podatki i opłaty lokalne w roku 2015 - podatek od nieruchomości,środków transportowych, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące w roku 2015

Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2014

Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2014

Podatki i opłaty lokalne w roku 2014 - podatek od nieruchomości,środków transportowych, rolny, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, rolny, opłata od posiadania psów, nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2014, w podatku od środków transportowych obowiązują stawki z roku 2013