Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że druki informacji i deklaracji podatkowych nie uległy zmianie i są obowiązujące od 2016 r.

Stawki podatków na 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2019 rok dla: - gruntów gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy - gruntów pozostałych (użytków rolnych) wynosi 271,80 zł za 1 ha fizyczny II. stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,2356 zł za 1 ha fizyczny...

Podatki i opłaty lokalne w roku 2018, stawki - podatek od nieruchomości,środków transportowych, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące w roku 2018.

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2018 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2018 rok dla:

Uchwała nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wraz załącznikiem jaki należy przedłożyć z wnioskiem o w/w pomoc.

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2017 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2017 rok dla: