Podatki i opłaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatki i opłaty lokalne w roku 2018, stawki - podatek od nieruchomości,środków transportowych, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące w roku 2018.

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2018 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2018 rok dla:

Uchwała nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wraz załącznikiem jaki należy przedłożyć z wnioskiem o w/w pomoc.