Podatki i opłaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2014

Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2014

Podatki i opłaty lokalne w roku 2014 - podatek od nieruchomości,środków transportowych, rolny, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, rolny, opłata od posiadania psów, nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2014, w podatku od środków transportowych obowiązują stawki z roku 2013

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych obowiąujący od 2012 roku

Nowy wzór deklaracji na podatek od środkó transportowych dt-1 wraz z załącznikiem obowiązujący od 2012 roku