Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XLIX/459/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XLIX/459/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211 i art. 212...

UCHWAŁA Nr XLIX/458/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 10 listopada 2010 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/458/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku na budowę sali zebrań w miejscowości Kotliska Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2,

UCHWAŁA Nr XLIX/457/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku na remont i przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach: Płóczki Dolne, Dłużec

UCHWAŁA Nr XLIX/457/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku na remont i przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach: Płóczki Dolne, Dłużec Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „c”...

UCHWAŁA Nr XLIX/456/10 w sprawie: regulaminu korzystania z obiektu hali widowiskowo - sportowej przy Alei Wojska Polskiego 1A we Lwówku Śląskim oraz odpłatności za jej użytkowanie.

UCHWAŁA Nr XLIX/456/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: regulaminu korzystania z obiektu hali widowiskowo - sportowej przy Alei Wojska Polskiego 1A we Lwówku Śląskim oraz odpłatności za jej użytkowanie. Na po

UCHWAŁA Nr XLIX/455/10 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lwówek Śląski na lata 2010 - 2015

UCHWAŁA Nr XLIX/455/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewit

UCHWAŁA Nr XLIX/454/10 w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2013

UCHWAŁA Nr XLIX/454/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) . w spraw

UCHWAŁA Nr XLVIII/453/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XLVIII/453/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211 i...

UCHWAŁA Nr XLVIII/452/10 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego działki nr 14/1, położonej w obrębie-III, m. Lwówek Śląski, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej

UCHWAŁA Nr XLVIII/452/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego działki nr 14/1, położonej w obrębie-III, m. Lwówek Śląski, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej

UCHWAŁA Nr XLVIII/451/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 386/5, położonej w obrębie Włodzice Wielkie

UCHWAŁA Nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 386/5, położonej w obrębie Włodzice Wielkie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dni

UCHWAŁA Nr XLVIII/450/10 w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Roboczego Komitetu Organizacyjnego obchodów XIV Lwóweckiego Lata Agatowego.

UCHWAŁA Nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Roboczego Komitetu Organizacyjnego obchodów XIV Lwóweckiego Lata Agatowego. Na podstawie art