Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2019 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 230
27 lutego 2020 09:00 (Barbara Boczar) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2020 08:52 (Barbara Boczar) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2019 10:31 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [klazula_przeksztalcenie_uzytkowania_wieczystego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)