Działalność Gospodarcza

OR.IV.04 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Karta usługi nr: OR.IV.04

 

Wydział Organizacyjny

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                              Aleja Wojska Polskiego 25A

                                                                  59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

Nazwa usługi:

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów  alkoholowych

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art.111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U.2016.487 j.t. ze zm.)  przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych mają obowiązek złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 

Wymagane dokumenty:

wzór oświadczenia – załącznik

Opłaty:

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

Niezłożenie oświadczenia i niedokonanie opłaty w w/w terminach skutkuje wygaśnięciem zezwolenia, a przedsiębiorca może ubiegać się o kolejne zezwolenie  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji  o wygaśnięciu zezwolenia, chyba że przedsiębiorca: 

  • dopełni obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do jego złożenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 w/w ustawy oraz
  • wniesie opłatę raty za korzystanie z zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności, powiększoną o 30 % tej opłaty.

Termin załatwienia sprawy: opłata zostaje wyliczona niezwłocznie przez urzędnika

Opłaty wnosić można: W kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski  lub na rachunek bankowy: 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 2053

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny – pok. nr 14 Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25, 59-600 Lwówek Śląski

 

 

Opracował:

Grzegorz Szuba

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2018 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 358
24 stycznia 2018 10:07 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [oswiadczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 10:07 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 10:06 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)