Działalność Gospodarcza

OR.III.03 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi nr: OR.III.03

 

Wydział Organizacyjny

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                              Aleja Wojska Polskiego 25A

                                                                  59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

Nazwa usługi:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 j.t. ze zm.)


Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku  Śląskim Nr XIII/152/15 z dnia 09 grudnia 2015r. - w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski miejsc sprzedaży         i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - załącznik

 

2. Załączniki do wniosku:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


Opłaty:
 

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 

a) wnoszona przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:

 

 • 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do        18 % alkoholu,
 • 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.


b) w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:

 • 37 500 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży,
 • 37 500 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży,
 • 77 000 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży.

c) przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. A).

 

Opłaty wnosić można:

W kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski  lub na rachunek bankowy:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109


Termin załatwiania spraw:

Do 30 dni


Miejsce załatwienia sprawy: 

Wydział Organizacyjny – pok. nr 14 Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25, 59-600 Lwówek Śląski


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze - odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje:
 

 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłaszania organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.
 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
  Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 1. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

 

 

 

 

Opracował:

Grzegorz Szuba

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2018 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 486
24 stycznia 2018 10:06 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_nowe_przepisy_doc.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 10:06 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [zezwolenie_na_sprzedaz_alkoholu_nowe_przepisy_doc.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 10:06 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)