Działalność Gospodarcza

OR.II.02 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi nr: OR.II.02

 

Wydział Organizacyjny

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                              Aleja Wojska Polskiego 25A

                                                                  59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

Nazwa usługi:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 j.t. ze zm.)
Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku  Śląskim Nr XIII/152/15 z dnia 09 grudnia 2015r. - w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – załącznik

 

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

  • 43,75 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18 % alkoholu,
  • 175 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty wnosić można:

W kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski  lub na rachunek bankowy:
47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
 

Termin załatwiania sprawy: 

Do 30 dni


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny – pok. nr 14 Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25, 59-600 Lwówek Śląski


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze - odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

Opracował:

Grzegorz Szuba

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2018 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 504
24 stycznia 2018 10:05 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wniosek_do_pobrania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 10:05 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wniosek_do_pobrania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 10:04 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)