Działalność Gospodarcza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OR.I.01 Centralna Ewidencja i Działalność Gospodarcza CEiDG

Karta usługi nr: OR.I.01 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

OR.II.02 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi nr: OR.II.02 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

OR.III.03 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi nr: OR.III.03 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

OR.IV.04 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Karta usługi nr: OR.IV.04 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

OR.V.05 Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Karta usługi nr: OR.V.05 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski &

OR.VI.06 Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Karta usługi nr: OR.VI.06 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski