Wydział Finansowo - Budżetowy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

FB.01 Podatek leśny – złożenie deklaracji (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej)

Karta usługi nr: FB.01 Wydział Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski &n

FB.02 Podatek od nieruchomości – złożenie informacji (osoby fizyczne)

Karta usługi nr: FB.02 Wydział Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

FB.03 Podatek od nieruchomości – złożenie deklaracji (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej)

Karta usługi nr: FB.03 Wydział Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 64

FB.04 Podatek rolny – złożenie informacji (osoby fizyczne)

Karta usługi nr: FB.04 Wydział Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

FB.05 Podatek rolny – złożenie deklaracji (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej)

Karta usługi nr: FB.05 Wydział Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

FB.07 Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości

Karta usługi nr: FB.07 Wydział Finansowo - Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

FB.08 Opłata skarbowa – złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Karta usługi nr: FB.08 Wydział Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski www.lwowekslaski.pl Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -60

FB.09 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta usługi nr: FB.09 Wydział Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

FB.10 Opłata od posiadania psów

Karta usługi nr: FB.10 Wydział Finansowo - Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89